ADR

 

Dzięki specjalnie wyposażonym samochodom, spełniającym rygorystyczne normy bezpieczeństwa, świadczymy usługi transportowe zgodne z konwencją ADR.

Oferujemy przewóz towarów klas:

 • 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe ( w tym 1.4G i 1.4S)
 • 2 – Gazy
 • 3 – Materiały ciekłe zapalne
 • 4.1 – Materiały stałe zapalne
 • 4.2 – Materiały samozapalne
 • 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • 5.1 – Materiały utleniające
 • 5.2 – Nadtlenki organiczne
 • 6.1 – Materiały trujące
 • 6.2 – Materiały zakaźne
 • 8 – Materiały żrące
 • 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Najwyższy standard przewozu ładunków niebezpiecznych zapewnia wdrożony przez firmę system jakości SQAS (Safety and Quality Assessment System).

Możemy zapewnić wysokiej jakości usługi dzięki odpowiednio przeszkolonym kierowcom, którzy stosują się do obowiązującego planu działań zapobiegawczych i zaradczych wobec ładunków niebezpiecznych. Instrukcja dla kierowców ADR

Oferujemy także usługi doradztwa, sprawozdań oraz szkoleń ADR.

Certyfikat DGSA (Doradcy d/s przewozów materiałów niebezpiecznych)