Doradztwo ADR

 

Zgodnie z Umową ADR:

1.8.3.1   Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek,
powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Oferujemy Państwu usługi doradcy do spraw bezpieczeństwa DGSA(Dangerous Goods Safety Advisor).

Odpowiada on w szczególności za:

  • doradzanie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
  • przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa;
  • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów
    niebezpiecznych;

Brak takiej osoby wiąże się z karami finansowymi nakładanymi na przedsiębiorce. Przykładowo:

  • Niewyznaczenie doradcy ADR przez przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z nim załadunek lub rozładunek to kara 5 000 zł
  • Nieprzesłanie rocznego sprawozdania wojewodzie w ustawowo określonym terminie z działalności przedsiębiorcy lub innego podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związanego z tym przewozem załadunku lub rozładunku – 5 000 zł

Umowa ADR 2013

Zachęcamy do kontaktu w celu zapoznania się z naszą ofertą doradztwa ADR pod numerem telefonu +48 502 49 48 39