Szkolenia

 

Kursy ADR dla kierowców, podstawowe i specjalistyczne, szkolenia dla doradców 

 

Przeznaczony dla kierowców ubiegających się o uprawnienia po raz pierwszy(podstawowy), oraz dla kierowców chcących przedłużyć ważność uprawnień na kolejne 5 lat(doskonalący). Warunkiem przystąpienia do kursu podstawowego jest ukończone 21 lat oraz spełnienie wymagań zawartych w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”. Szkolenie umożliwia profesjonalny transport towarów niebezpiecznych na terenie Polski i UE. Kurs kończy się egzaminem, którego zdanie skutkuje wydaniem zaświadczenia ADR.

 

Szkolenia wewnętrzne z zakresu ADR dla pracowników innych niż kierowcy

1.3.1 Zakres i stosowanie
Osoby zatrudnione przez uczestników przewozu, wskazanych w dziale 1.4, których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób.(…)

Oferta skierowana jest dla Pracowników związanych z załadunkiem, przeładunkiem, rozładunkiem, pracowników firm spedycyjnych oraz wysyłkowych materiałów niebezpiecznych.

 

Szkolenia BHP

Organizujemy okresowe szkolenia z zakresu BHP dla pracowników. Tematy omawiane w szczególności to:

  • Elementy Prawa Pracy;
  • Najczęstsze zagrożenia występujące podczas wykonywania pracy ;
  • Zasady postępowania podczas wypadku przy pracy;
  • Świadczenia powypadkowe;
  • Odpowiedzialność Pracownika i Pracodawcy za zdarzenia powstałe podczas wykonywania pracy;
  • Zasady ergonomii na stanowisku pracy;
  • Wpływ czynników środowiska pracy na stan zdrowia pracowników;
  • Organizacja ewakuacji oraz zasady ppoż;
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zachęcamy do kontaktu w celu zapoznania się z naszą ofertą oraz wolnymi terminami szkoleń:

telefonicznie +48 502 49 48 39 lub na adres e-mail: biuro@trans-logistics.pl